Cookies

Privacy & Cookies

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft Nam Tok de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld.

In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via onze website.

Dit statement wordt regelmatig naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast.
Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Het contactformulier op namtok.nl:

In het contactformulier van deze website wordt gevraagd om een beperkt aantal persoonsgegevens.
Deze persoonsgegevens worden tijdelijk opgeslagen in ons e-mailsysteem (op een Nederlandse server onder Nederlandse jurisdictie) en worden alleen per e-mail verzonden naar de bedrijfsleiding waarvoor de gegevens relevant zijn, zodat deze de e-mail kan beantwoorden. Zo komt een contactaanvraag alleen aan bij de bedrijfsleiding van Nam Tok, welke in die functie als enige toegang heeft tot dit mailsysteem.
De gegevens worden enkel gebruikt voor het beantwoorden van een contactverzoek
Nam Tok gebruikt deze gegevens nadrukkelijk niet voor andere doeleinden. 

Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip, het IP-adres en browsergegevens opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen.

Opslag van gegevens:

De door Nam Tok ontvangen contactformulieren worden tijdelijk opgeslagen in onze e-mailomgeving en staan altijd op een server die door onszelf wordt beheerd. Deze servers staan in Nederland en vallen onder Nederlandse jurisdictie. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding.
De informatie is slechts voor onze eigen doeleinden en wordt nooit aan derden gestuurd.
Na maximaal een maand worden de gegevens uit ons systeem verwijderd.

U heeft recht op inzage van de gegevens die wij van u hebben en u kunt deze in gevallen laten corrigeren of verwijderen.

Statistieken:

Voor het verzamelen van statistieken maakt Nam Tok gebruik van Google Analytics.
Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens.
Nam Tok heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens.
De optie om gegevens te delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld.
Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding.
De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of VS onder Amerikaanse jurisdictie.
Deze opslag wordt 14 maanden behouden.

Cookies:

Deze website maakt alleen gebruik van zogenaamde functionele cookies.
Een cookie is een klein eenvoudig bestandje dat in pagina’s van deze website met een Flash-applicatie wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.
De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Wij maken dus geen gebruik van marketing cookies.
Onze cookies zorgen slechts voor een goede werking van deze website, uw gegevens worden door ons niet opgeslagen.

Lees meer over cookies

Disclaimer:

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website, waaronder begrepen databestanden, teksten, foto’s en overig beeld- en/of geluidsmateriaal, berusten bij Nam Tok.

Het gebruik van van de inhoud en / of vormgeving van deze website is slechts toegestaan na voorafgaande, schriftelijke toestemming van Nam Tok.
 

The Waterfall of Wellness